Редакція від 2 січня 2020 року

ДОГОВІР

на реалізацію квитків на просвітницькі заходи (публічна оферта CocoaHeads Ukraine)

Стаття 1. ВИЗНАЧЕННЯ

1. У Публічній оферті на реалізацію квитків на просвітницькі заходи (далі - Оферта) такі терміни та визначення використовуються так само як в числі так і в множині, в наступних значеннях:
1.1. «Оферта» - дана публічна оферта на реалізацію квитків на просвітницькі заходи (публічна оферта CocoaHeads Ukraine), опублікована за адресою в мережі Інтернет: https://cocoaheads.org.ua/public-offer і / або доступна за запитом Покупця ( контактна інформація в пункті 13.1)
1.2. «Продавець» - організація CocoaHeads Ukraine, представлена ФОП Корєнев Петро Олександрович
1.4. «Покупець» - фізична або юридична особа (особи), якому Агентом на умовах, встановлених цією офертою, надаються послуги з бронювання, оформлення та реалізації Квитків на Заходи;
1.5. «Захід» - просвітницький захід, конференція, тематична зустріч, відвідування якої можливо тільки за пред'явленням спеціального документа - квитка;
1.6. «Зал» - значить приміщення і / або інший призначений для проведення Заходи об'єкт.
1.7. «Електронний квиток» (далі - Квиток) - впорядкована сукупність даних, в тому числі сформована системою, що включає значення реквізитів квитка (вартість, назви Заходи, місця, дати та часу його проведення і т.д.), які однозначно описують і підтверджують право клієнта на одноразове відвідання Заходи;
1.8. «Випуск квитка» - відправка Електронного квитка на електронну пошту, вказану Покупцем при покупці з використанням Системи;
1.9. «Номінальна вартість квитка» - вартість квитка, встановлена Принципалом для всіх Покупців;
1.10. «Система» - інформаційна система, призначена для оформлення і реалізації квитків.
1.11. «Анулювання» - видалення Квитків із Замовлення з автоматичним перенесенням їх у вільний продаж в Системі. Якщо Замовлення не сплачено, то воно анулюється автоматично.

Стаття 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця оферта регламентує умови і порядок продажу квитків і обов'язки, що виникають у зв'язку з цим у Продавця і Покупця.
2.2. Продаж Квитків Покупцеві проводиться виключно на умовах цієї Оферти і тільки в разі її повного і беззастережного акцепту. Частковий акцепт, а так же акцепт на інших умовах не допускається. Факт покупки квитка Покупцем на запропонованих в цій Оферті умовах свідчить про укладення між ними цього Договору.
2.3. З метою придбання Квитків у Продавця Покупці здійснюють їх оплату за угодою з Продавцем будь-якими способами (як-то оплата за допомогою платіжних карт Visa, Mastercard, електронні методи платежу Apple Pay, Google Pay і т.д.), які надаються Системою liqpay (https: //liqpay.ua).
2.4. Продавець має право в будь-який час вносити зміни в справжню Оферту, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються і доводяться до загального відома за допомогою оприлюднення за адресою в мережі Інтернет https://cocoaheads.org.ua/public-offer. Використання Покупцем послуг Продавця після внесення змін до тексту цієї Оферти означає акцепт оферти з урахуванням внесених змін.

Стаття 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Покупцеві послуг, пов'язаних з оформленням, реалізацією квитків на Заходи, в порядку та на умовах, передбачених цією офертою (далі - Послуги).
3.2. Відповідальним за якість послуг, що надаються перед Покупцем є Продавець.
3.4. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р, Покупець визнає і погоджується з наданням Продавцю своїх персональних даних, а так само персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, отримані Продавцем в процесі оформлення квитка (Замовлення), а саме: прізвище, ім'я, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, відомості про поточну зайнятості. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець дає Продавцю право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням Покупцеві послуг, обумовлених цим Офертой, в тому числі з метою отримання Покупцем рекламних повідомлень про інших Заходи Продавця. У зв'язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється в зв'язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібно. Термін використання наданих персональних даних - 3 роки від дати останньої передачі даних.

Стаття 4. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

4.1. Ухвалення Покупцем положень цієї Оферти здійснюється шляхом вчинення ним дій, зазначених у відповідному підпункті 4.3. цієї Оферти (акцепт оферти). Акцепт Покупцем справжньою
Оферти проводиться добровільно і в повному обсязі.
4.2. До здійснення акцепту оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
4.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється так само в разі придбання квитка за допомогою мережі Інтернет шляхом здійснення наступних дій: вибір Заходи, категорії квитка, оформлення Замовлення, оплата Замовлення в повному обсязі.
4.4. Вчинення будь-яких дій, зазначених у пункті 4.3. цієї Оферти, означає повне і беззастережне прийняття Покупцем всіх умов даної Оферти без будь-яких вилучень і / або обмежень і рівносильно висновку письмового договору (п.2 ст. 642 Цивільного Кодексу України).

Стаття 5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

5.1. Покупець має право здійснити оплату Квитків будь-яким із способів, запропонованих Агентом, інформація про яких знаходиться на сайтах Агента https://cocoaheads.org.ua
5.2. Платіж визнається вчиненим Покупцем в момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.
5.3. У разі здійснення платежу за допомогою банківської карти Покупець зобов'язаний використовувати банківську карту, випущену на ім'я Покупця. Одночасно з цим Агент має право вимагати надання Покупцем оригіналів документів, що засвідчують особу Покупця. Платіж не береться, а Замовлення анулюється у разі порушення Покупцем умов платежу, встановлених законодавством України.
5.4. При дотриманні всіх умов цієї Оферти і після оплати Замовлення, остання вважається виконаним і у Покупця виникає право відвідати Захід на зазначені у квитку умовах.

Стаття 6. ДОСТАВКА КВИТКІВ

6.1. Передача Квитків Покупцеві здійснюється виключно на електронну пошту Покупця у вигляді листа. Зазначений лист є Квитком і дає право Покупцю на одноразове відвідання обраного ним Заходи і пред'являється на вході.

Стаття 7. ЗАМІНА, АНУЛЮВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

7.1. Анулювання Замовлення Покупця відбувається в наступних випадках:

- відмова Покупця від оформлення Замовлення;
- відсутність оплати протягом 15 (П'ятнадцяти) хвилин після оформлення Замовлення за допомогою послуги інтернет-еквайрингу;
- відсутність оплати протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після оформлення Замовлення за умови, що оплата повинна бути проведена через термінал;

Стаття 8. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

8.1. У разі скасування, перенесення або зміни Заходи, повернення Покупцеві грошових коштів сплачених за придбаний квиток, здійснює Продавець.
8.2. Плата за обробку та здійснення процедури повернення Покупцеві сплачених ним коштів за придбаний Квиток Продавцем не стягується.
8.3. Якщо Покупець бажає (з урахуванням положень п.8.3.1., П.8.3.2. Справжньою Пропоновані можливості), здійснити повернення придбаного ним квитка (з причин які не стосуються скасування, перенесення або зміни Заходи) та отримати сплачені за нього кошти, в такому випадку Покупець звертається до Продавця (за контактною інформацією зазначеної в пункті 13.1 Договору :), з проханням здійснити таке повернення не пізніше ніж за 2 (Два) робочих дні до початку заходу, на яке Покупець придбав квиток. У разі, якщо відповідне звернення надійде до Продавця в строк менш ніж за 2 (Два) робочих дні до початку заходу і / або не відповідає умовам встановленим п.8.3.1. цієї Оферти, таке звернення не розглядається.
8.3.1. Звернення Покупця повинна містити:
- дані особи, яка звертається (ПІБ), назва Заходи, Номінальна вартість квитків, номер банківської карти (на зазначену картку буде здійснено перерахунок коштів), дату і підпис;
- причини, через які Покупець бажає повернути грошові кошти;
- копія документа, що підтверджує його особу.
8.3.2. У разі якщо Продавцем прийнято рішення про здійснення повернення Покупцеві сплачених ним коштів за придбаний квиток, таке повернення здійснюється Продавцем протягом 10 (Десяти) робочих днів з моменту прийняття такого рішення.
8.4. Покупець підтверджує і погоджується з тим, що порядок і підстави повернення грошових коштів доведені до нього в повному обсязі, йому відомі і зрозумілі.

Стаття 9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

9.1. Покупець має право:
9.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про вартість квитків на Заходи та керуючись отриманою інформацією приймати рішення про придбання Квитків у Продавця.
9.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу квитків, наявних категоріях Квитків та іншої інформації про Заходи, якої володіє Продавець в рамках своїх повноважень, з використанням способів в цьому Договорі
9.1.3. Самостійно вибирати спосіб оплати квитка із запропонованих Продавцем на сайті https://cocoaheads.org.ua. При цьому Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.
9.2. Покупець зобов'язаний:
9.2.1. Детально ознайомитися з усіма правилами цієї Оферти і прийняти їх при здійсненні покупки квитка, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини сторін по даній Оферті.
9.2.2. При оформленні Замовлення надати необхідну вірну, точну і повну інформацію про Покупця. Покупець самостійно несе всю відповідальність за неповнолітніх дітей, в інтересах яких він купує квитки.
9.2.3. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Агенту (його співробітникам) Покупець визнає, що не має жодних претензій до Агента і його співробітників за некоректно оформлене їм самостійно Замовлення, так як особисто не переконався в його коректності. Продавець не несе відповідальності за відсутність можливості надання послуг і продажу квитків на умовах, що відрізняються від викладених у цій Оферті.
9.2.4. Оплатити в повному обсязі вартість квитка Продавцю.
9.2.5. Не розміщувати, не публікувати, не передавати і не поширювати повідомлення, які можуть носити злочинний характер або заподіяти будь-якої шкоди Продавцю.
9.2.6. У разі виникнення будь-яких проблем / незручностей з відвідуванням і / або перебуванням на Заході, Покупець зобов'язаний протягом 12 (дванадцяти) годин з моменту початку Заходи звернутися до Продавця за вказаними в пункті 13.1 Договору контактними даними із зазначенням і описом проблем / незручностей, які виникли.
9.3. Продавець має право:
9.3.1. Вимагати від Покупця дотримуватися всіх процедур оформлення та оплати Замовлення за правилами, викладеним в цій Оферті.
9.3.2. У разі відмови Покупця прийняти умови даної Оферти, відмовити Покупцеві в продажу йому квитка і надання інших Послуг.
9.3.3. Продавець не несе відповідальності за непрацездатність каналів зв'язки, за допомогою яких Покупець здійснює з'єднання з Продавцем (його представником).
9.3.4. Здійснювати модифікацію будь-якого програмного забезпечення сайтів Продавця (https://cocoaheads.org.ua) Припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту, при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт і запобігання випадкам несанкціонованого доступу до сайту .
9.3.5. Вимагати від Покупця повної оплати вартості квитків і Послуг перед тим, як зробити продаж і видачу квитка Покупцеві на руки.
9.3.6. За недотримання Покупцем якого з пунктів даної Оферти відмовити йому в наданні Послуг.
9.4 Продавець зобов'язаний:
9.4.1. Забезпечити Покупцеві доступ на Захід за умови надання квитка, отриманого Покупцем від Продавця.
9.4.2. Забезпечити утримання Заходи відповідно до його описом на сайті Продавця (https://cocoaheads.org.ua), включаючи, але не обмежуючись: місцем проведення Заходи, часом Заходи, виступом оголошених спікерів відповідно до тем, анонсованими на сайті Продавця.
9.4.3. Забезпечити своєчасну компенсацію Покупцеві за запитом Покупця в разі дотримання умови пункту 9.2.6 Договору, обмежену вартістю квитка в разі невиконання своїх зобов'язань в пункті 9.4.2 Договору.

Стаття 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цієї Оферти.
10.2. Покупець бере на себе всі можливі комерційні ризики, пов'язані з діями в разі допущення помилок і неточностей в наданні їм своїх даних.
10.3. Продавець не несе відповідальності за будь-які збитки і моральну шкоду, отримані Покупцем в результаті помилкового розуміння і / або нерозуміння їм інформації про порядок оформлення / оплати Заходи, а також отримання і використання Послуг.
10.4. У разі пред'явлення Покупцем будь-яких вимог щодо будь-яких проблем, пов'язаних з відвідуванням і / або перебуванням на Заході з порушенням терміну зазначеного в п.9.2.6. даної оферти, дані вимоги в будь-якому випадку не підлягають задоволенню.
10.5. Сторони звільняються від відповідальності за повне і / або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Оферті, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто
надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, дії і рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах

Стаття 11. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

11.1. Ні в якому разі Продавець, його співробітники, директора, засновники, посадові особи або інші пов'язані сторони, спонсори, посередники, представники, партнери або будь-які інші особи, в тому числі діючі від імені Продавця, не несуть відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що виникли в результаті продажу квитка або отримання послуг, а також в результаті несанкціонованого доступу до персональних даних Покупця, включаючи упущену вигоду.
11.2. Всі претензії в зв'язку з Договором, укладеним на умовах цієї Оферти, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом десяти днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатися Продавцем не будуть.

Стаття 12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Спори, що виникають при виконанні Договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Продавцю в письмовому вигляді з додатком документів, що обґрунтовують вимоги, що пред'являються в термін не більше 10 (Десяти) календарних днів з дати виникнення причини спору. Пред'явлено претензію розглядається Продавцем в термін не більше 10 (Десяти) календарних днів.
12.2. При неможливості досягнення згоди щодо спорів, що виникають, підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Продавця.
12.3. З усіх інших питань, не передбачених в Оферті, Сторони керуються законодавством України.

Стаття 13. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

13.1. Ця Оферта набуває чинності з дати його розміщення на сайті Продавця і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на додаток (зміни) в цієї Оферти. У разі виникнення питань або коментарів, будь ласка, зверніться до нас за телефоном:
+380977394004

Або напишіть запит на [email protected]